INTERNA MEDICINA

Reumatologija

Dijagnostika i lečenje degenerativnih, zapaljenskih bolesti zglobova-artritis i sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi prevencijom i dijagnostikom, lečenjem bolesti srca i krvnih sudova

Endokrinologija

Grana medicine koja se bavi poremećajima endokrinog sistema i njegovim specifičnim izlučevinama - hormonima

Alergologija

Alergologija je jedna od najmlađih medicinskih disciplina, koja se bavi ispitivanjem preosetljivosti organizma i alergijama

Gastroenterologija

Disciplina interne medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti organa za varenje i funkcionalnim poremećajima istih

Hematologija

Nauka koja se bavi proučavanjem sastava i funkcije krvi, krvnih organa, kao i dijagnostikom i lečenjem istih

Pulmologija

Bavi se bolestima pluća i respiratornog sistema. Možete obaviti i spirometriju u cilju bolje dijagnostike i određivanja terapije.

Nefrologija

Grana interne medicine. Bavi se prevencijom i lečenjem bolesti bubrega i mokraćnih puteva.

Kontakt telefon
(031) 602-402

Email
office@artemida.rs

Radno vreme
Pon-Pet: 08:00 - 20:00
Subotom: 09:00 - 15:00