ARTEMIDA MEDIKA
ALERGOLOGIJA

Alergijske bolesti predstavljaju bolesti savremenog doba i u neprestanom su porastu. Daju veoma različite simptome, s obzirom na to da se alergija može javiti na bilo kom organu.


Alergološke probe (kožni prick test) predstavljaju najčešće korišćene testove u dokazivanju alergije. Mogu se koristiti dve palete alergena:


- Inhalatorni (oni koji se unose disanjem)

 • kućna prašina,
 • kućna grinja,
 • poleni,
 • životinjska dlaka,
 • buđ,
 • itd...

- Nutritivni (oni koji se unose hranom)

 • jaja,
 • pšenično brašno,
 • mleko,
 • koštunjavo voće,
 • soja,
 • kivi.

Ovaj test je efikasan za otkrivanje ranih alergijskih reakcija, koje su izazvane antitelima klase IgE, i koje najčešće daju simptome alergija, u vidu kožnih manifestacija (koprivnjača - urtikarija), problema sa gornjim disajnim putevima (alergijski rinitis, polenska kijavica), tegoba sa očima (alergijski rinitis, polenska kijavica), tegoba sa očima (alergijski konjuktivitis) i sa plućima (alergijska astma).


Samo testiranje izvodi se tako što se na kožu podlaktice u kapima nanose suspektni alergeni male koncentracije. Kroz svaku kap se lancetom napravi blagi površni ubod kako bi se omogućio kontakt alergena sa ćelijama potkožnog sloja. Ukoliko postoji alergija na neki od testiranih alergena, na tom mestu će se posle određenog vremena pojaviti crvenilo, otok i svrab. Lekar posle 20 min vrši merenje odgovora.


Radi uspešnog izvođenja alergijskih kožnih proba, neophodno je prekinuti uzimanje antihistaminika, a po potrebi i nekih drugih lekova (o čemu se treba konsultovati sa lekarom prilikom zakazivanja testa).