ARTEMIDA MEDIKA
SAVETOVALIŠTE ZA STERILITET

Da bi došlo do spontane trudnoće (bez naše pomoći) potrebno je da bude:

Do neplodnosti može dovesti samo jedan uzrok, bilo kod vas ili vašeg partnera. Neke kombinacije faktora mogu da spreče nastajanje ili razvijanje trudnoće.

Kada je pravo vreme za dolazak u naše savetovalište za sterlitet?

Predlažemo da nam se javite: