ARTEMIDA MEDIKA
PEDIJATRIJA

Briga o zdravlju deteta predstavlja prioritet svakog roditelja. U lečenju dece slede se najnoviji terapijski trendovi.