dr sci med milena aćimović

Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista steriliteta i fertiliteta

DR BOŠKO RISTANOVIĆ

Specijalista ginekologije i akušerstva

DR VESNA RISTANOVIĆ

Specijalista interne medicine
Subspecijalista reumatologije

Nataša Božić

Viša medicinska sestra

Biljana Radovanović Andrić

Viša medicinska sestra

UPOZNAJTE NAŠE KONSULTANTE

Vaše zdravlje je u našim rukama.

dr olivera sokić

Specijalista dermatovenerologije

dr katica mraković

Specijalista interne medicine
Subspecijalista kardiologije

mr sci med dr aleksandra vračarić

Subspecijalista dečije pulmologije

dr milica cvijetić

Specijalista psihijatrije

dr danijela knežević

Specijalista ginekologije i akušerstva