RADNO VREME

  • Ponedeljak - Petak....08:00 - 20:00
  • Subota...........................09:00 - 15:00
  • Nedelja..................................zatvoreno
Kontaktirajte nas

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Fizikalna medicina i rehabilitacija se smatra najstarijom granom medicine i često se naziva „prirodna medicina“, jer u lečenju koristi razne oblike fizičke energije iz prirode: svetlosnu i toplotnu energiju , magnetno polje, elektricitet, mehaničku i kinetičku energiju, termalne vode (banje)


Naziv fizikalna potiče od grčke reči „physis“, što znači priroda, rehabilitacija potiče od latinske reči „rehabilitatio“, što znači ponovno uspostavljanje pređašnjeg stanja i odnosi se na funkcionalno osposobljavanje čoveka i povratak svakodnevnom životu i profesionalnim aktivnostima.


KAKO IZGLEDA PREGLED FIZIJATRA?


Pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata: opšti pregled i specijalni deo pregleda.

U opštem delu pregleda lekar uzima anamnezu : glavne tegobe, detaljan opis sadašnje bolesti, ranije bolesti, porodičnu anamnezu i psihosocijalne podatke.

Specijalni pregled obuhvata detaljan fizikalni pregled kada lekar procenjuje : posturu (stav, držanje tela), hod, aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova, tonus, trofiku i snagu mišića po MMT(manuelnom mišićnom testu), refleksnu aktivnost, senzibilitet, antropometrijske mere (mere se obim i dužina ekstremiteta), stanje periferne cirkulacije, i po potrebi se rade specijalni funkcionalni testovi.

Kada je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja i uključuju lekari drugih specijalnosti: laboratorijska ispitivanja, rentgen snimanja, skener (kompjuterizovana tomografija), MRI (magnetna rezonanca), elektromioneurografija – EMNG ruku i nogu), ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova, Doppler krvnih sudova vrata, ruku i nogu.

Lečenje podrazumeva individualno planiranje optimalno za svakog pacijenta i obuhvata: medikamentozno lečenje i primenu fizikalne i kineziterapije vodeći računa o opštem stanju pacijenta i drugim udruženim oboljenjima.

Kontakt telefon:
(031) 602-402

Adresa
Međaj 7, Užice

Email
office@artemida.rs