RADNO VREME

  • Ponedeljak - Petak....08:00 - 20:00
  • Subota..........................09:00 - 15:00
  • Nedelja..................................zatvoreno
Kontaktirajte nas

Otorinolaringologija

Audiometrija

Audiometrija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se ispituje sluh i utvrđuje postojanje oštećenja sluha, kao i mesto i stepen ošetećenja. Radi se u sklopu rutinskog ispitivanja sluha ili kod ispitanika sa već registrovanim oštećenjem sluha. Ispitivanje je potpuno bezbolno i komforno i traje oko 15 minuta. Može se raditi i kod dece starije od 5 godina života.


Audiometrija se izvodi uz pomoć slušalica preko kojih se puštaju zvukovi i glasovi različite jačine i frekvencije (na svako uvo posebno). Zamolićevo Vas da podignete ruku ili pritisnete taster odmah kada čujete određeni zvuk ili glas. Na taj način lekar audiolog ispituje raspon Vašeg sluha na oba uva.


Kod dece se testiranje izvodi na isti način, sa tim što se kod njih prate pokreti tela I očnih jabučica. S obzirom da je kod dece na ovaj način veoma teško ispitivati sluh rezultati ovog testa nisu u potpunosti validni u dečijoj populaciji.


Grafički zapis koji se dobija audiometrijom naziva se audiogram i predstavlja slušno polje ispitanika prikazujući raspon svih intenziteta i frekvencija zvukova koje ispitanik čuje. Prikazuje se kao tabela koja na horizontalnoj osi ima unete vrednosti frekvence zvukova, a na vertikalnoj osi jačinu zvukova.


  • Ovaj test ne nosi nikakav rizik, potpuno je bezbolan i komforan
  • Ne zahteva posebnu pripremu
  • Nakon audiometrije lekar će Vam odmah saopštiti rezultate ispitivanja
  • Možete se odmah vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Timpanometrija

Timpanometrija je test funkcije srednjeg uva

To je potpuno bezbolna i bezbedna dijagnostička metoda gde nije potrebna direktna saradnja pacijenta, tako da se može izvoditi i kod male dece. Realizacija merenja se odvija tako što se u spoljašnji ušni hodnik uvede merna sonda koja daje ton određene jačine i frekvence, nakon čega se meri odbijena zvučna energija od sonde.


Timpanometrija nije metoda merenja sluha, već se meri pritisak vazduha u šupljini srednjeg uva i pokretljivost bubnih opni. Posebno se preporučuje u dečjem uzrastu kod sekretornih upala uva i kod uvećanja trećeg krajnika, a može potvrditi i perforaciju bubne opne.


Tumačenje timpanometrijskog nalaza je isključivo u sklopu pedijatrijskog ili ORL pregleda, zajedno sa otoskopskim pregledom.

Kontakt telefon:
(031) 602-402

Adresa
Međaj 7, Užice

Email
office@artemida.rs